Pe

Personatges

9

L'enginyer es caracteritza per resoldre problemes aprofitant els recursos que l'envolten. És un personatge pràctic i que sap treballar en grup. Els seus poders estaran relacionats amb la resolució dels enigmes.

 

PS: 80

PROTÓ

L'enginyer pot escoltar música durant la resolució d'activitats de forma individual.

NIVELL 1

INGENIUM

L'enginyer Proposta de l'estudiant! Proposa al professor quin poder t'agradaria tenir!

NIVELL 1

ENIGMA

L'enginyer guanya una pista sobre una pregunta de l'examen.

NIVELL 1

ENGINY

L'enginyer durant un examen pot utilitzar un full d'apunts autoritzat pel professor.

NIVELL 2

TEMPS

L'enginyer i el seu equip tenen dret a entregar amb un dia de retard qualsevol treball.

NIVELL 2

El químic és el personatge més atrevit per excel·lència, capaç de buscar sempre la fòrmula adequada ens els seus experiments. Els seus poders estaran relacionats amb l'obtenció de punts de vida.

 

PS: 50

FÀRMAC

El químic pot curar un membre de l'equip amb 10 PS.

NIVELL 1

CORRECCIÓ

El químic pot preguntar durant un examen si la seva resposta és correcta.

NIVELL 1

ADN

El químic pot fer reviure un membre de l'equip que es quedi amb 0 PS, estalviar-li totes les penalitzacions i retornar a la vida amb 1 PS.

NIVELL 2

SOLUCIÓ

El químic aconsegueix un punt extra en els seus exàmens.

NIVELL 2

FORMULACIÓ

El químic pot realitzar un examen amb un altre personatge amb el mateix poder.

NIVELL 2

L'astròleg viu en un univers paral·lel i per tant, és capaç de veure coses més enllà de la Terra. Els seus poders estaran relacionats amb la màgia de les estrelles. 

 

PS: 30

TRANSFER

L'astròleg pot beure aigua a l'aula.

NIVELL 1

ESPAI

L'astròleg pot escollir el seu lloc en cada sessió.

NIVELL 1

GALÀXIA

L'astròleg guanya 10 minuts extres per superar un examen.

NIVELL 2

COMETA

HALLEY

L'astròleg fa que tots els membres de l'equip obtinguin una pista d'una pregunta de l'examen.

NIVELL 2

ECLIPSI

L'astròleg pot ser invisible durant una sessió a l'aula.

NIVELL 2

El biòleg és un amant de la vida i la naturalesa, molt implicat en el respecte i la cohesió dels grups d'investigació. Els seus poders estaran relacionats amb la curació dels companys.  

 

PS: 50

SALVIA

El biòleg pot curar un membre de l'equip amb 10 PS.

NIVELL 1

DISSECCIÓ

El biòleg pot preguntar durant un examen si la seva resposta és correcta.

NIVELL 1

CODI

GENÈTIC

El biòleg pot utilitzar el llibre digital per realitzar els seus exàmens.

NIVELL 2

ECOSISTEMA

El biòleg pot repartir els seus punts als companys.

NIVELL 2

MICROSCOPI

El biòleg pot entregar activitats d'ampliació per a millorar la seva nota.

NIVELL 2

El físic sempre vol donar sentit a tot el què passa al seu voltant. Per què? Aquesta és la seva pregunta preferida. Els seus poders estaran relacionats amb l'obtenció de respostes. 

 

PS: 80

ENERGIA

El físic pot demanar la no penalització dels errors en els exercicis interactius.

NIVELL 1

ACCELERADOR

DE PARTÍCULES

El físic recupera els seus PS inicials.

NIVELL 1

COSMOS

El físic pot descartar una pregunta de l'examen.

NIVELL 1

NEWTON

El físic durant un examen pot utilitzar un full d'apunts autoritzat pel professor.

NIVELL 2

CAOS

El físic i el seu equip tenen dret a la revisió dels REPTES.

NIVELL 2

Normes

17

El matemàtic no es deixa enganyar mai, les coses sempre són demostrables, vol resultats i sempre els comprova, però hi ha una línia molt fina entre la veritat i la incertesa. Els seus poders estaran relacionats amb la matemàtica de l'univers. 

 

PS: 30

PITÀGORES

El matemàtic podrà escollir la feina a realitzar d'un company caigut en batalla prescindint del dau màgic, formulant una petita investigació als companys.

NIVELL 1

EQUACIÓ

El matemàtic pot escollir les dates d'examen del grup classe.

NIVELL 1

480"

El matemàtic té 8 minuts més per a realitzar els exàmens.

NIVELL 2

FIBONACCI

El matemàtic multiplica per 2 els seus punts d'experiència.

NIVELL 2

MONOMI

El matemàtic suma 250 PE!

NIVELL 2