No

Normes

17

El funcionament del joc es basa en unes regles que se't detallen a continuació:

EQUIPS I PERSONATGES

 

Primer de tot, un cop se't comuniqui el teu equip de joves talents, el que haureu de fer és escollir quin rol voleu tenir dins aquesta missió (Personatge). A cada equip se li assignarà per tant, els diferents rols i la seva insígnia distintiva (Continent de procedència).

Personatges

9

13

Equips

3

Ranking

Personatges

9

16

Dau Màgic

Tipler

El joc funciona mitjançant puntuacions i nivells: 

L'actualització dels punts de salut (PS) i punts d'experiència (PE) s'avalua i actualitza de forma setmanal!

1. PUNTS DE SALUT (PS)

 

Cada jugador té PS. Quan els jugadors perden tots els seus PS poden caure en batalla i sotmetre's a conseqüències negatives que els perjudiquin directament i evidentment al bon funcionament del grup. Es perden punt de vida quan hi ha comportaments negatius o no es segueixen les normes de l'aula.

 

 

RELACIÓ PS:

 

Aixecar-se sense permís (-5 PS)

 

No portar uniforme correcte (-5 PS)

 

Descuidar-se el material (-5 PS)

 

Seure malament a classe (-5 PS)

Interrompre al professor (-10 PS)

 

Arribar tard a classe (-10 PS)

 

Menjar xiclet a classe (-10 PS)

 

Xerrar a classe (-10 PS)

 

Equip no treballa correctament (-10 PS)

 

No fer els deures si el professor m'ho demana (-15 PS)

 

No treballar a classe (-20 PS)

 

 

 

2. PUNTS D'EXPERIÈNCIA (PE)

 

Cada jugador també té PE. Els punts d'experiència s'adquireixen quan l'alumne té bons comportaments a classe o és capaç de resoldre amb èxit els reptes que es vagin plantejant, ja bé siguin activitats, exercicis, recerques o exàmens. Augmentar els PE permet adquirir nous nivells i poders.

 

 

RELACIÓ PE:

 

Estar preparat quan el professor entri a l'aula amb regularitat (+25 PE)

 

Respondre correctament una pregunta a classe (+25 PE)

 

Tenir els deures a punt si es demanen (+ 25 PE)

 

Realitzar un exercici a la pissarra amb èxit (+ 35 PE)

 

Treballar correctament a classe (+50 PE)

 

Aprovar tot l'equip un exàmen (+50 PE)

 

Ajudar al bon funcionament de l'equip (+50 PE)

 

Nota de l'examen > 5 ( + (Nota * 10) PE )

 

Ésser positiu i treballar fort a classe (+100 PE)

 

Participar en activitats extres (+ 100 PE) 

 

3. NIVELLS I PODERS

 

Durant el joc cada jugador aspira a acumular PE que li permetran augmentar el seu nivell i adquirir poders. Els poders són més potents com més alt és el nivell del jugador. Cada vegada que adquirim un nou nivell guanyem un poder a escollir. Els poders els podeu consultar a Personatges. Els poders que adquireixi cada jugador podran ser utilitzats durant el joc durant tot el curs i aplicables a totes les sessions depenent de les seves característiques.

 

Exemple: Un jugador acumula 1000 PE i puja de Nivell 1 a Nivell 2, en aquest moment pot escollir un poder de la llista de poders del seu personatge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CAURE EN BATALLA

 

Quan un jugador cau en batalla significa que s'ha quedat sense PS, per tant, o bé el grup el salva amb algun poder aconseguit per algun dels seus membres o bé caurà en mans de el dau de la mala sort. Si l'alumne que cau en batalla supera al dau màgic podrà seguir jugant però els seus PS passaran a ser 10.

 

Exemple: Un alumne no compleix i cau en batalla, cap del grup el pot o vol salvar-lo, es tirarà un dau de la mala sort que decidirà: Deures extres, entregues avançades, presentacions orals, pèrdua de punts...

 

 

 

5. EL TIPLER (MANUAL DE FÍSICA I QUÍMICA MODERNA)

 

El Tipler és el vostre manual de física i química, el recull d'evidències que anireu agrupant i us permetran recuperar el control de la taula periòdica i superar els reptes que us enfrontareu durant la vostra missió. El TIPLER és una carpeta compartida (Onedrive) de cada equip amb el professor.

 

 

 

6. RANKING  

 

En tot moment tindreu a la vostra disposició un Ranking on podreu observar l'estat del vostre personatge i el del grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLES BÀSIQUES DEL JOC:

 

Quines són les regles bàsiques de la invasió periòdica?

 

Un cop hagis coneguts els equips, els personatges amb els seus rols i com funcionen les puntuacions, no oblidis que l'objectiu principal del joc és aconseguir obtenir tots els elements de la taula periòdica. Obtindreu els elements quan aneu superant els reptes proposats mitjançant el correu electrònic del vostre coordinador d'equip.

 

Penseu que l'adjudicació de rols (fixeu-vos bé en les característiques de cada personatge!), com escolliu els poders, la cooperació de grup i assolir els reptes amb l'objectiu final de la taula periòdica, són fonamentals perquè aconseguiu el nivell màxim i us convertiu en autèntics cientìfics salvadors de la Terra. A continuació teniu algunes regles del joc de situacions en les quals us podeu trobar.

1. Obtenint 1000 PE assolireu un nivell superior i podreu escollir un poder

 

2. Si un membre de l'equip cau en batalla i no el podeu salvar (PS = 0) es tirarà el dau de la mala sort i tots els membres perdeu (-10 PS). Aquest jugador podrà regenerar-se però tindrà conseqüències en el seu objectiu. No permeteu que passi! 

 

3. Cada equip tindrà una taula periòdica actualitzada a mesura que vagi obtenint elements superant els reptes. La repercussió d'obtenir l'element només serà vàlida si l'equip ho assoleix de forma grupal. Cada equip s'encarregarà de gestionar la seva taula periòdica, que serà l'estrella del vostre TIPLER.

 

4. Els rols són bàsics per aconseguir superar els obstacles i cap component de l'equip pot desvincular-se'n perquè afectarà negativament al grup.

 

 

AVALUACIÓ DE LA MISSIÓ / ÀREA:

 

Com avaluarem l'àrea?

L'avaluació és contínua... Com afronta el grup la missió? Som capaços de superar els reptes que es plantegen? Quins objectius ens marquem? Quines solucions trobem?

 

Al final de l'avaluació es farà un recompte dels punts aconseguits per cada alumne/a.

 

 

La nota final de l'`area per tant serà:

NF = 40% EXÀMENS + 20% NIVELL (PE) + 10% ACTITUD (PS) + 20% TIPLER + 10% ACTIVITATS INTERACTIVES

L'equip guanyador tindrà una recompensa en la nota final de l'àrea del 10% (Augment d'un nivell d'assoliment?)

Requisit indispensable superar els exàmens amb més de 35% d'encert!