Tp

Tipler

59

El tipler és el vostre recull de reptes del curs.

El tipler serà una carpeta digital compartida amb el professor per cada equip. 

Exemple: TIPLER AMÈRICA G1

Els continguts que haurien de formar part del vostre Tipler són:

1. Passaports actualitzats

2. Reptes.

3. Taula periòdica actualitzada.