1 = Quina sort! Res!
2 = Resolució d'un repte extra!
3 = Tens deures de Física i Química!
4 = Pèrdua d'un 5% dels reptes!
5 = Presentació oral d'un nou tema a l'aula!
6 = Preparació de la següent sessió a l'aula!